Er zijn 2 nieuwe indrukwekkende foto’s van Bastiaan Kijzers binnen gekomen. Deze 2 werken worden beide uitgegeven in een oplage van 5. Hieronder is meer informatie te lezen over de achtergrond van deze bijzondere fotograaf.

Bastiaan Kijzers is in 1962 geboren te Delft. Van jongs af aan is Kijzers altijd bezig geweest met de natuur. Hij was erg geïnteresseerd in planten en vogels en tekende ze vervolgens na. Uiteindelijk wordt hij dan ook als beroep Bioloog. Toch bleek na jaren studie dat het wetenschappelijk onderzoek Kijzers niet kon brengen wat hij eigenlijk wilde. Fotografie bood uitkomst, waarmee hij zijn eigen verhaal kon vertellen. Kijzers heeft de mogelijkheid gevonden om tijdens zijn drukke leven tijd te vinden voor vrij fotowerk. Hij gaat op ontdekkingstocht op verschillende plekken, zoals bouwterreinen, plantsoenen, paden, groenstrookjes en aangelegde natuur. Overal waar hij terecht komt is wel een klein stukje natuur te vinden. Omlaag kijkend, liggend, ontdekt Kijzers een leven, vaak maar enkele centimeters groot, naast en bijna onder onze voeten; fantastische landschappen, zoals hij dit noemt. De kunstenaar heeft een beeldtaal ontwikkeld waarmee hij kan uitdrukken wat hij in de natuur ervaart en beleeft en hoe hij zijn nieuw ontdekte wereld kan laten zien.

Kijzers doet dit door verschillende foto’s te maken van een plek en die later bij elkaar te plaatsen, zodat deze samen het beeld vormen dat hij heeft ontdekt. Doordat de losse foto’s na elkaar gemaakt zijn, de camera daarbij noodgedwongen is bewogen en het onderwerp in die tijd heeft kunnen bewegen, sluiten de losse foto’s niet meer naadloos op elkaar aan. Soms worden er wel 500 foto’s in 1 werk verwerkt. Wanneer je vanaf een afstand kijkt, lijken ze echter wel weer op elkaar aan te sluiten, doordat die niet aansluitende plekken zoveel mogelijk door onze hersenen aangevuld worden. Wanneer je dichterbij komt, zie je op de plekken van verspringen, de tijd terug, de beweging, de diepte en de meerdere lagen die één eenvoudige plek kan hebben. Een ontdekkingstocht, tijd en beweging in één beeld te ontdekken!

× Contact us