Joël Moens de Hase

België, 1959

View the collection

Als achtergrond, duizenden fotografische fragmenten van vrouwelijke rondingen. Op de voorgrond, een afbeelding vol intensiteit, een symbool van intimiteit, een gezicht.

Read more View the collection

 

Collection Joël Moens de Hase

Photography

Over Joël Moens de Hase

Als achtergrond, duizenden fotografische fragmenten van vrouwelijke rondingen. Op de voorgrond, een afbeelding vol intensiteit, een symbool van intimiteit, een gezicht. De fotomozaïeken van Joël Moens de Hase zien het licht in 2011. Ze worden al snel opgemerkt door een zeer ontvankelijk nationaal en internationaal publiek. Deze digitale kunst, een hedendaags alternatief op de pixel art en het pointillisme, verbaast en verleidt door de originaliteit en de esthetiek van zijn concept. Hij is getuige van zijn tijd. Het komt uit talloze verschillende bronnen, maar nog belangrijker, de bevrijding van een futuristische geest, die van deze Belgische kunstenaar geboren in 1959. Een waar eerbetoon aan de sensualiteit, een explosie van kleuren die de verbeelding bevrijdt en de zintuigen prikkelt.

Serie-kunstenaar

Sinds zijn geboorte, heeft Joël Moens een vijtiental bedrijven gecreëerd. Op een bijna schizofrene manier, ruilt hij nu zijn aktentas in voor zijn kunstenaarspalet die hij zich in een seconde meester maakt aangezien deze leerling van de filosofie van de actie, zich helemaal wijdt aan digitale kunst.

Complexiteit, eenvoud : intensiteit

Later, liefde op het eerste gezicht: de fotomozaïeken. Dit proces vernieuwt de eeuwenoude mozaïekentechniek en getuigt van een verandering van de status van het beeld, hetgeen resulteert in de technologische revolutie van de late 20ste eeuw. De fotomozaïeken van Joël Moens de Hase zijn samengesteld uit duizenden vrouwelijke rondingen die samen een geheel vormen. Deze zeer kleine foto’s geven diepte aan de werken van de artiest, een indruk van oneindigheid. Het lezen van een dubbele dimensie zowel in termen van inhoud als vorm, zoals een weerspiegeling van de ambivalentie van zijn bestaan waar hij zijn activiteit als cartesiaanse businessman afwisselt met zijn artistieke activiteit.

De obsessie voor het schone

Joël Moens schrijft zijn artistieke benadering in in een ware zoektocht naar de gemaakte foto, in een bijzonder actieveld: internet. Hij heeft meer dan 8 miljoen beelden doorlopen, selecteerde er 80 00O van die hij één voor één uitknipte en bewerkte. Hij gebruikt vervolgens krachtige software en herhaalt enkele handelingen onophoudelijk tot het geheel van deze deeltjes hem esthetisch van betekenis zijn. Omdat de kunstenaar het grootste belang hecht aan de afbeelding van de vorm, aan de creatie van het schone. Dit is onder andere de reden waarom hij ervoor heeft gekozen om deze mini-foto’s in te schrijven in een regelmatige geometrische constante, de rechthoek.

Een omgeving van vrijheid

Nog meer dan zijn bezorgdheid over het esthetische, wil Joël Moens verwonderen, vervoeren, de zintuigen en de verbeelding bevrijden, iets hemels creëren. En het is door zijn eerbetoon aan de vrouwelijkheid maar ook aan de de liefde en de erotiek, dat hij erin slaagt om de vorm te overstijgen.

In het hart van zijn werken, ontdekken we gezichtsloze identiteiten, anoniem, die je aan het dromen brengen en aanzetten tot fantaseren. Maar het is ook de vrouw met een grote V die wordt vertegenwoordigt. De goddelijke en creatieve vrouw, of zelfs procreatief, de vrouw als onderwerp en/of lustobject. Maar boven alles, de vrije vrouw. Vrij om over zichzelf te beschikken in alle gelijkheid. Vrij om zich aan God over te geven zoals de non in « Adoration » of aan zichzelf. Vrij om zowel moeder als maitresse te zijn of noch het een noch het ander… Het is de liefde die schijnt door de werken van Joël Moens en de diversiteit van vormen die deze liefde kan huwen. En daarna, de sexualiteit die in ieder van ons aanwezig is, ongeacht de manier waarop het wordt uitgedrukt of verdrongen.

Zoveel boodschappen die de zijne zijn en die zullen worden toegevoegd aan de interpretaties van elke waarnemer. Want verre van een ruimte tot betwisting te willen creëren, maakt Joël Moens kunst die interpelleert, een plaats vol creativiteit en vrijheid dat het publiek met veel enthousiasme verwelkomt sinds meer dan 2 jaar.

Lees meer op joelmoens.com Bekijk meer kunstenaars op www.tomokkerart.nl
× Contact us